• Tư vấn, dịch vụ vật tư nông nghiệp đô thị, nông nghiệp CNC, nông nghiệp hữu cơ
  • Dịch vụ các loại giống: rau, lúa, bắp, mè, đậu đỗ, điều, hồ tiêu, khoai mỳ
  • Dịch vụ các loại chế phẩm sinh học: E.M. Trichoderma, phân bón lá
  • Đào tạo, tập huấn TBKT cho cán bộ và nông dân

Cách giám định nhanh và xử lý bệnh vàng lá gân xanh trên cây bưởi da xanh

Trong những năm gần đây bệnh vàng lá gân xanh phát triển đã làm giảm năng suất, chất lượng của các loại cây có múi, trong đó có cây bưởi da xanh. Để phòng trừ tốt bệnh vàng lá...


Liên hệ quảng cáo: 0908.152.161

TIẾN BỘ KỸ THUẬT CHUYỂN GIAO MỚI

Giống lúa ĐTM 126

Giống lúa ĐTM 126

giống sắn HL-S11

Giống sắn HL-S11

Giống lúa cạn LC408

Giống lúa cạn LC408

GIỐNG CÂY TRỒNG

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

CHẾ PHẨM SINH HỌC

Lưu ý khi chăm sóc cây đậu tương trên đất lúa

Cây đậu tương khi trồng trên đất lúa không cần phải chăm sóc nhiều. Tuy nhiên, bà con cần nắm vững kỹ thuật canh...

Cần có quy hoạch phát triển vùng ngô biến đổi gen tại Việt Nam

Nhiều chuyên gia cho rằng cần phải có quy hoạch vùng trồng giống ngô này một cách rõ ràng. Từ đó mới có thể...

Cách giám định nhanh và xử lý bệnh vàng lá gân xanh trên cây bưởi da xanh

Trong những năm gần đây bệnh vàng lá gân xanh phát triển đã làm giảm năng suất, chất lượng của các loại cây có...

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NGHIÊN CỨU - DỰ ÁN

KÊNH VIDEO NÔNG NGHIỆP CART-IAS