Trang chủ Các tác giả Đăng bởi CART-IAS

CART-IAS

28 Bài viết 0 BÌNH LUẬN

Mới nhất

Các Nghiên cứu TBKT chuyển giao

Mô hình thâm canh tổng hợp, áp dụng cơ giới hoá trong sản xuất đậu phộng cho hiệu quả cao

BTN - Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao TBKT nông nghiệp cho biết thêm, dự án “Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp,...

Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp, áp dụng cơ giới hóa sản xuất đậu phộng tại Thạnh Đức

BTNO - Năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp- Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam đã triển...

Chuyện tự cường ở một Viện vùng khó khăn nhất: [Bài 2] Như những con ong thợ

Ở Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ (ASISOV), cán bộ từng bộ môn thường xuyên đi chuyển giao kết quả nghiên...

Nhà khoa học Việt nghiên cứu về mẫu đất toàn thế giới

Gần 7.000 mẫu đất đại diện 73 vùng tiểu khí hậu được phân tích chức năng của tuyến trùng, đóng góp quan trọng khi...