Trang chủ Tags Gà Móng

Tag: gà Móng

Mới nhất

Các Nghiên cứu TBKT chuyển giao

Modified compact fluorescent lamps improve light‐induced off‐season floral stimulation in dragon fruit farming

Abstract Efficient light‐induced floral stimulation plays a key role in energy conservation and maintaining stable productivity during off‐season periods of dragon fruit plants. In this...

Hạn mặn ở ĐBSCL: Tác động của con người nhanh và lớn hơn biến đổi khí hậu

TTCT - Dành ra 5 năm qua để nghiên cứu về vấn đề xâm nhập mặn ở ĐBSCL, nghiên cứu mới nhất của Eslami...

Mô hình thâm canh tổng hợp, áp dụng cơ giới hoá trong sản xuất đậu phộng cho hiệu quả cao

BTN - Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao TBKT nông nghiệp cho biết thêm, dự án “Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp,...

Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp, áp dụng cơ giới hóa sản xuất đậu phộng tại Thạnh Đức

BTNO - Năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp- Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam đã triển...