Từ tháng 4 đến tháng 12 /2017, Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao Tiến bộ kỹ thuật Nông nghiệp đã có một số hoạt động theo tiêu chí nhất quán như sau: Cách tiếp cận của TTCG Lấy thị trường làm trung tâm giải quyết mọi vấn đề về KHCN, chuyển...
Ngày 5/5/2017 vừa qua, ông Trần Thanh Hùng – Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS), đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quý Kha – Viện phó IAS kiêm chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao Tiến bộ kỹ...