Cơ cấu tổ chức nhân sự

Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật nông nghiệp là Trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam (AIS), có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hiện Trung tâm có cơ cấu tổ chức nhân sự như sau:

TS Lê Quý KhaGiám đốc Trung tâm: TS. Lê Quý Kha

TS. Lê Quý Kha hiện đồng thời là Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.

Điện thoại: 0975.401.681

Email: kha.lq@iasvn.org

Các nhân sự khác:

Ngô Xuân Chinh Thạc sỹ Phó giám đốc
Ngô Minh Dũng Thạc sỹ Phó giám đốc
Trương Thị Thu Dung Cử nhân Kế toán trưởng
Mai Bá Nghĩa Kỹ sư Nghiên cứu viên
Tôn Thị Thúy Thạc sỹ Nghiên cứu viên
Ngô Hồng Nguyên Thạc sỹ Nghiên cứu viên
Vũ Hoàng Lãnh Kỹ sư Nghiên cứu viên