Một số hoạt động của Trung tâm từ tháng 4 – 12/2017

0
1525

Từ tháng 4 đến tháng 12 /2017, Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao Tiến bộ kỹ thuật Nông nghiệp đã có một số hoạt động theo tiêu chí nhất quán như sau:

Cách tiếp cận của TTCG

Lấy thị trường làm trung tâm giải quyết mọi vấn đề về KHCN, chuyển giao TBKT để mang lại uy tín cho IAS và danh lợi cho cộng đồng Trung tâm, sau đó là IAS.
Mục tiêu chung

Chuyển giao những TBKT của Viện và lựa chọn những TBKT ngoài Viện dựa trên các hợp đồng kinh tế kỹ thuật với các đối tác.

Mục tiêu cụ thể

 • Ký kết được với Bộ NN PTNT 1-2 nhiệm vụ
 • Ký kết được với 2-3 doanh nghiệp thực hiện 2-3 hợp đồng khảo nghiệm giống, phân bón
 • Ký kết được với 1-2 Trung tâm thuộc IAS, thực hiện 1-2 hợp đồng kinh tế kỹ thuật.
 • Ký kết với một số đối tác nước ngoài

Nội dung thực hiện

 • Dự án Trường Sa CNC, Chuỗi liên kết rau CNC
 • Hợp đồng với Đại Thành
 • Hợp đồng với TT ĐTM (2 giống lúa), với Mr Nguyễn Văn Chương (Đậu xanh), với CTy Nam
 • Việt (Phân phối giống lúa, ngô, đậu xanh, mè, khổ qua), với Phú Yên, với Đắc Lắc – Đắc Nông
 • Hợp đồng khảo nghiệm chế phẩm mới từ Mỹ, Malaysia

Giải pháp

 • Phân công bằng văn bản rõ người, rõ việc, rõ quyền lợi trách nhiệm của BGĐ
 • Lập bản mô tả công việc của toàn bộ nhân lực, in card cho các nhân viên và tiến tới may áo đồng phục
 • Thành lập những phòng ban trực thuộc cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ và công việc cụ thể
 • Giao ban BGĐ hàng tuần, toàn bộ TTCG hàng tháng
 • Kiểm kê tài sản của TTCG
 • Kiểm lại quỹ hoạt động, bố trí lại các phòng làm việc, chỉnh trang văn phòng
 • Chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ
 • Tập huấn nguồn nhân lực trẻ về những kỹ năng cần thiết (Kỹ năng bán hàng, kỹ năng thực hiện thí nghiệm, xây dựng mô hình, kỹ năng xử lý số liệu, viết báo cáo), quy trình kỹ thuật mới.

Chia sẻ ý kiến về bài viết này!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here