Sap Flow

0
1229

 

Sap Flow (Lượng nước sử dụng hằng ngày): Sầu riêng, Cà phê,
CACAO & Cọ Dầu
ICT International tiếp tục thực hiện các nghiên cứu điển hình để điều tra việc sử dụng nước thực vật cụ thể. Các nghiên cứu trường hợp trước đây đã được thực hiện ở các loài cây lớn, hạnh nhân, bạch đàn và rừng ngập mặn, trong số những nghiên cứu khác (giant sequoiaalmondseucalypts,  and mangroves,  among others (full list found here).)
Trong báo cáo này, chúng tôi đã xác định Sap Flow và tính toán lượng nước sử dụng hàng ngày của bốn loại cây trồng nhiệt đới, đó là Sầu riêng Durian (Durio sp.) Coffee (Coffee robusta), Cacao (Theobroma Cacao), và Cọ dầu -Palm Oil (Elaeis guineensis).
Các phép đo được thực hiện tại Úc, Việt Nam và Indonesia. Chúng tôi thấy rằng một sầu riêng 5 năm tuổi có thể mất đến 15Lit nước mỗi ngày (quan sát vào tháng 10 năm 2017, Bắc Queensland); cây cà phê 4 năm tuổi có thể tăng 7Lit nước mỗi ngày (quan sát vào tháng 7 năm 2017, Tây Nguyên, Việt Nam); một ca cao 6 năm tuổi có thể mất 21L mỗi ngày (quan sát trong tháng 11 năm 2017, Bandung, Indonesia) và cọ dầu 3 năm tuổi có thể mất khoảng 5Lít nước mỗi ngày (quan sát vào tháng 6 năm 2017, Bogor, Indonesia). Những dữ liệu này được xác định bằng cách sử dụng thiết bị Sapmeter (SFM1). Chi tiết của các phép đo này được thể hiện trong biểu đồ bên dưới. Heat Ratio Method Sap Flow Meter (SFM1).

 

DURIAN
Location: Queensland, Australia
Age: 5 years
Diameter: 12.0cm

 

 

 

 

COFFEE
Location: Dak Lak, Vietnam
Age: 4 years
Diameter: 7.2 cm

 

 

 

 

CACAO
Location: Bandung, Indonesia
Age: 6 years
Diameter: 9.8 cm

 

 

 

 

PALM OIL
Location: Bogor, Indonesia
Age: 3 years
Diameter: 9.8 cm

 

 

Chia sẻ ý kiến về bài viết này!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here