Thâm canh bắp lai luân canh trên đất lúa, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất

0
713

Ở đồng bằng sông Cửu Long, hầu hết nông dân vẫn sản xuất cây bắp theo tập quán cũ như chọc lỗ, bỏ hạt, không áp dụng máy móc, công nghệ vào sản xuất dẫn đến tăng chi phí sản xuất, năng suất lại không cao.

Tại các nước phát triển, chi phí lao động chân tay để sản xuất ra một tấn bắp hạt chỉ hết khoảng 5% tổng chi phí, giá thành, ngược lại ở Việt Nam chiếm tới khoảng 40-50%. Video dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật thâm canh bắp lai luân canh trên đất lúa, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất.

Chia sẻ ý kiến về bài viết này!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here