Xử lý bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu

0
742

Khi nói đến bệnh trên cây hồ tiêu cần lưu ý nhất là bệnh chết nhanh, chết chậm. Đây là những bệnh nguy hiểm, gây nhiều thiệt hại cho nhà vườn mà đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý hiệu quả.

Chia sẻ ý kiến về bài viết này!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here